Vol 6, No 1 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Ajinkya uike, Anandkar Parmeshwar, Vaibhav kumar, Swapna Pahade
PDF
1-5
Aditi Jain, Shikhar Bal, Yashwant Chattamgiri, Yugendra D. Chincholkar
PDF
6-10
Palak Sutaria, Omprakash Rajankar
PDF
11-17
B.S. Agarkar, Akash M. Sonwane, Kartikeya R. Shinde, Parth R. Rane, Ajay S. Dive
PDF
18-26
P.V. Gopi Krishna Rao, B. Mabu Sarif, N. Kiziya Rani, K. Mahammad Hussain, K. Mahendra
PDF
27-34